Privacy Policy

Delvry vindt de bescherming van je persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de ‘AVG’).

In dit privacybeleid lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren je dan ook het privacybeleid regelmatig te raadplegen.

1. DEZE PARTIJ IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS

Delvry is een webshop, te vinden op www.delvry.nl. De verantwoordelijke voor alle hieronder genoemde verwerkingen van persoonsgegevens is Aardappelschilbedrijf Nederland bv, Staalwijk 120, 8251 JX Dronten (KvK: 39060607).

2. DEZE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELT DELVRY

2.1 Betalingen

Bij Delvry kunt je op verschillende manieren betalen. Welke gegevens hierbij verwerkt worden is afhankelijk van de door je gekozen betaaldienst. Het betreft gegevens zoals:

 • Transactie;
 • Gegevens die verband houden met je betaalwijze zoals het soort kaart waarmee je betaalt, een deel van het kaartnummer en de vervaldatum;
 • Betaalwijze;
 • Locatie en tijd;
 • Land van herkomst van de creditcard/pinpas;
 • Bij een online betaling het IP-adres van je mobiele apparaat of je computer.

Deze gegevens worden gebruikt om de betaling van je aankoop te kunnen afhandelen. De juridische grondslag is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

We kunnen je gegevens ook gebruiken voor analyse- en optimalisatiedoeleinden (op geaggregeerd niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Delvry om te begrijpen hoe klanten onze diensten gebruiken teneinde deze te kunnen verbeteren en optimaliseren.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt om fraude te herkennen en op te sporen. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Delvry en/of derden om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

Om fraude tegen te gaan, te controleren of je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen en ter controle van alle overige feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst (op afstand), kan Delvry ook steekproefsgewijs contact met je opnemen voor een aantal controlevragen en/of je op een andere wijze verzoeken aanvullende informatie te verstrekken. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Delvry en/of derden om fraude en ander misbruik van haar diensten te voorkomen.

2.2 Gebruik van de Delvry-website

Cookies

Om de Website te laten werken hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (het nummer – minus de laatste drie cijfers – van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (het computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het besturingssysteem dat je gebruikt, en de pagina’s die je op onze Website bezoekt. De juridische grondslag hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst met jou, namelijk je bezoek aan de Website en het gerechtvaardigd belang van Delvry en/of derden om de Website en diensten van Delvry te beveiligen en fraude op te sporen en te voorkomen.

Ook maken wij gebruik van cookies en technieken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals linktracking. Door middel van link-tracking zien wij of je onze e-mails opent en herkennen wij je als je vanuit onze e-mails doorklikt naar de Website. Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de gebruiksvriendelijkheid van onze Website te verhogen en om de Website te beveiligen, om je ervaring van onze diensten te optimaliseren, informatie voor je te personaliseren, je te herkennen bij een volgend bezoek en om je ook via andere kanalen aanbiedingen te kunnen doen. De juridische grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens die door middel van cookies en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is je toestemming (met uitzondering van functionele cookies en cookies met geringe gevolgen voor je privacy). In onze Cookie Policy kunt je meer lezen over welke cookies er voor welke doeleinden en door welke partijen worden geplaatst. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken via de link Cookie informatie & instellingen onderaan de Website.

Webshop-account

Je kunt een gebruikersaccount aanmaken om bestellingen te plaatsen op de Website. We gebruiken je gegevens om er voor te zorgen dat je eenvoudig vervolgbestellingen op de Websites kunt plaatsen en voor het afhandelen van je bestelling. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met je.

Bestellen als gast

Als je een online bestelling wilt doen zonder vast gebruikersaccount, vragen wij je gegevens in te vullen die wij nodig hebben voor het afhandelen van de bestelling en om contact met je te hebben over je bestelling, zoals je factuur- en bezorgadres en je e-mailadres. De juridische grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met je.

2.3 Sociale media

Delvry is mogelijk op verschillende sociale media te vinden. Als je Delvry volgt via sociale media, of communiceert met of over Delvry via sociale media, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je

informatie over Delvry deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Delvry volgt zelf ook sociale mediakanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over je.

Delvry kan bijhouden hoe vaak een bepaalde post van Delvry is gedeeld en ‘geliked’ via sociale media om het bereik daarvan te analyseren. Ook kan Delvry bijhouden of en, zo ja, welke berichten er over Delvry worden geplaatst via sociale mediakanalen van klachtensites. In dat kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn zodat wij de inhoud van onze socialemedia-activiteiten voor onze klanten zoveel mogelijk kunnen optimaliseren, zoals:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium;
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot Delvry;
 • In het platform opgeslagen metadata.

Het doel van deze verwerking is het bereik van de socialemedia-activiteiten van Delvry te analyseren en haar klanttevredenheid te verbeteren. De grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Delvry om haar dienstverlening en sociale media-activiteiten te kunnen verbeteren.

Deze gegevens kunnen worden toegevoegd aan je klantdossier indien je contact heeft met het Klant Contact Center via sociale media. Het doel van deze verwerking is de afhandeling van je verzoek. De grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst met jou.

Indien je deelneemt aan een winactie van Delvry, verwerken wij, mogelijk in samenwerking met een partner, de volgende gegevens van je:

 • Naam;
 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium;
 • E-mailadres (in het geval een digitale prijs);
 • Adres (in het geval van een fysieke prijs);
 • Inzending winactie, waaronder mogelijk foto- en/of videomateriaal.

Wij gebruiken deze gegevens om contact met je op te nemen over de winactie en om de prijs naar je op te sturen, ter uitvoering van de overeenkomst met je.

In ons cookiebeleid leest je meer over sociale media cookies die wij gebruiken.

2.4 Communicatie van Delvry

Op de delvry.nl kun je je aanmelden voor onze reguliere e-mailnieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat informatie over onder meer producten en diensten van de Delvry. De grondslag hiervoor is toestemming.

Nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken, zoals link-tracking. Door middel van link-tracking zien wij of je onze e-mails opent en herkennen wij je als je vanuit onze e-mails doorklikt naar de delvry.nl. Wij kunnen hierdoor volgen welke acties je neemt vanuit de e-mail en meten hoe efficiënt onze nieuwsbrieven zijn is. De frequentie van verzending is afhankelijk van hoe vaak je een e-mail opent en je klikgedrag op de delvry.nl. De grondslag voor het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken is toestemming. De juridische grondslag hiervoor is je toestemming. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken via het cookiebeleid onderaan de website.

Als je je telefoonnummer hebt opgegeven, kunnen wij je via sms of appbericht onder meer informeren over bezorgtijden. De grondslag hiervoor is toestemming.

2.5 Klanttevredenheidsonderzoeken

Als je deelneemt aan een klanttevredenheidsonderzoek van Delvry, verwerken wij de volgende gegevens:

 • E-mailadres;
 • Gegevens betreffende de te onderzoeken dienstverlening (bijvoorbeeld een aankoop naar aanleiding waarvan het klanttevredenheidsonderzoek plaatsvindt) en uitkomst onderzoek;
 • Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer (alleen op je verzoek).

De uitkomsten van het onderzoek worden door ons gebruikt om onze diensten en producten te

verbeteren. De juridische grondslag voor deze verwerking is het uitvoeren van de overeenkomst.

3. ZOLANG BEWAREN WIJ JE GEGEVENS

Delvry bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of worden verwerkt. Delvry hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens zoals hieronder genoemd, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde gegevens langer dienen te bewaren.

Aankoop zonder gebruikersaccount

Wanneer je een aankoop doet zonder in te loggen, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal

twaalf (12) maanden na aankoop om eventuele serviceverzoeken nog te kunnen behandelen

Aankoop met gebruikersaccount

De zichtbare gegevens die zijn opgeslagen in je Webshop Account worden in beginsel door ons bewaard zolang je Webshop Account actief is. Uitzondering zijn de gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer moeten bewaren.

Cookies

Delvry hanteert voor cookies en vergelijkbare technieken een levensduur van maximaal zes (6) maanden. (Persoons)gegevens verzameld door middel van cookies, zoals informatie over je internetgebruik, worden ook maximaal zes (6) maanden bewaard.

Nieuwsbrief

Wanneer je je hebt opgegeven voor Delvry-nieuwsbrief, bewaart Delvry je gegevens om de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat je aangeeft deze niet meer te willen ontvangen. Dat kan in ieder geval door middel van de link onderaan elk bericht.

Klantenservice

Indien je contact opneemt met Delvry-klantenservice, dan bewaren we je persoonsgegevens maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling.

Klanttevredenheid

Als je meedoet aan een klanttevredenheidsonderzoek, dan bewaren we de door je verstrekte gegevens maximaal 24 maanden.

Winacties

Gegevens over winacties waar je aan mee heeft gedaan, bewaren wij maximaal zes (6) maanden.

 

4. AAN DEZE PATIJEN KAN DELVRY JE GEGEVENS VERSTREKKEN

Delvry kan gebruik maken van de diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Delvry en Delvry draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Delvry optreden als verwerker hebben een verwerkersovereenkomst met Delvry afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij je gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Delvry.

Je gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derde partijen, omdat we een overeenkomst met je moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met je na te komen. Daarnaast verstrekken we je gegevens aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders.

Ook kan Delvry diensten aanbieden in samenwerking met andere partijen. Voor het bezorgen van je bestellingen in overeenstemming met de door je gekozen bezorgmethode en het versturen van e-mailnotificaties over de status van de bezorging, worden je contactgegevens en je bezorgadres aan de betreffende bezorgdienst verstrekt. De bezorgdienst is als zelfstandig verantwoordelijke partij betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met je. 

Ook andere partijen kunnen betrokken zijn bij het uitvoeren van een overeenkomst met je als zelfstandig 

verwerkingsverantwoordelijke of als gezamenlijk verwerkingsverantwoordelijke met Delvry. Je wordt daarover dan geïnformeerd op het moment dat je gebruik maakt van een dergelijke dienst.

Voor het overige verstrekt Delvry gegevens aan derden met je uitdrukkelijke toestemming of indien zij daartoe verplicht is op grond van wet- en regelgeving, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen belangen en/of belangen van derden.

5. JOUW GEGEVENS NAAR ANDERE LANDEN

Delvry kan gebruik maken van de diensten van derden om je gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Unie of zij kunnen gebruik maken van servers die zich buiten de Europese Unie bevinden, onder meer in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van persoonsgegevens kan in deze landen lager zijn dan in de Europese Unie.

6. ZO BESCHERMEN WIJ JE PERSOONSGEGEVENS

Delvry heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van oneigenlijke verwerking. Zo maken wij gebruik van een firewall en hebben wij versleutelingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens. Onze klantgegevens worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn.

Tevens wordt er gelogd wie toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een beperkte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de klantgegevens. De medewerkers die toegang hebben tot de gegevens worden vooraf getraind en geïnstrueerd hoe met deze gegevens om te gaan. Op hen rust tevens een geheimhoudingsplicht. Meerdere keren per jaar worden er beveiligingschecks gedaan door externe specialisten om de veiligheid van persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen. Eventuele aandachtspunten die hieruit naar boven komen, worden direct geadresseerd, opgepakt en opgelost.

7. DIT GEBEURT ER IN HET GEVAL VAN OVERDRACHT VAN DE ONDERNEMING

In de toekomst kunnen een of meer onderdelen of activa van Delvry worden overgedragen aan een derde partij of kan Delvry fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen ook je persoonsgegevens aan deze derde partij worden overgedragen. Delvry zal je in een dergelijk geval altijd vooraf informeren.

8. DIT ZIJN JE RECHTEN

Inzage en correctie

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Delvry van je verwerkt en voor welke doeleinden, kun je contact opnemen met Delvry via onze Klantenservice of via info@delvry.nl. Je kunt ook verzoeken om wijziging of correctie van je gegevens. Als je jonger bent dan zestien (16) jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijke vertegenwoordiger). Delvry zal op je verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken reageren.

Bezwaar

Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie door contact op te nemen met info@delvry.nl. In de e-mails of andere berichten die Delvry stuurt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruikmaakt, zal je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kun je je niet afmelden.

Ook kun je bezwaar maken tegen andere verwerkingen die Delvry baseert op de grondslag gerechtvaardigd belang. Dit zijn meestal verwerkingen die nodig zijn in het kader van een goede en veilige bedrijfsvoering, waarbij Delvry haar belang heeft afgewogen tegen je privacybelang. Als je vindt dat je persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan het gerechtvaardigd belang van Delvry en/of een derde om je gegevens te verwerken, kun je bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@delvry.nl.

Verwijdering

Als je wilt dat Delvry je persoonsgegevens en/of je account verwijdert, kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@delvry.nl of via je account online en in de App. Het is mogelijk dat enkele persoonsgegevens na het verwijderingsverzoek door Delvry worden bewaard, bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van geplaatste bestellingen of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren.

Beperking verwerking

Als je gegronde redenen heeft een beperking van de verwerking te vragen, bijvoorbeeld omdat je de juistheid van de persoonsgegevens die Delvry verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Delvry, kun je hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@delvry.nl.

Gegevensoverdraagbaarheid

Indien de verwerking van persoonsgegevens door Delvry berust op je toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht, heeft je het recht te verzoeken de betreffende persoonsgegevens die je aan Delvry heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je kunt hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@delvry.nl.

Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van je persoonsgegevens is gebaseerd op je (uitdrukkelijke) toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Klacht

Indien je een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens door Delvry, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. WEBSITES VAN DERDEN

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Delvry heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een ander privacybeleid van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door Delvry zijn verkregen. Delvry accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. CONTACT

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun je contact opnemen met Delvry via info@delvry.nl.